Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 70711-70720 av 71622 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Pressekontakter i Kunnskapsdepartementet

  Listeside Kunnskapsdepartementet

  Pressehenvendelser til politisk ledelse og departementet går gjennom pressekontakter i Kommunikasjon.

 • Helseforskning

  Tema Helse- og omsorgsdepartementet

  Medisinsk -, helse- og sosialfaglig forskning er et sentralt virkemiddel i helse- og omsorgspolitikken. Forskningsbasert kunnskap inngår som en del av grunnlaget for politiske og faglige beslutninger og i evalueringen av iverksatte tiltak.

 • Forskrifter

  Søk regjeringen.no

  Regjeringen.no har ingen komplett oversikt over forskrifter. En slik oversikt finner du på nettstedet Lovdata.

 • Underdirektør Kristin Enstad

  Personer i administrasjon Utenriksdepartementet
 • Forsvarsmateriell

  Ekstern virksomhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsmateriell støtter Forsvarsdepartementet og Forsvaret i planleggingen av fremtidige nyanskaffelser av våpensystemer og materiell.

  Nettside: https://forsvaret.no/forsvarsmateriell

 • Bygg

  Tema Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Bygningsmassen utgjør en vesentlig del av samfunnets verdier. Til sammen utgjør bygninger og anlegg 66% av all realkapital i Norge. Investeringer i bolig er den største investeringen de fleste husstander foretar i løpet av livet. Det er derfor av

 • IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

  Ekstern virksomhet Kunnskapsdepartementet

  IMDi gjennomfører integreringspolitikken på departementets ansvarsområde.

  Nettside: http://www.imdi.no/

 • Husbanken

  Ekstern virksomhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Husbankens samfunnsoppdrag er å bidra til at vanskeligstilte på boligmarkedet kan skaffe seg og bli boende i en egnet bolig. De viktigste økonomiske virkemidlene er bostøtte, lån og tilskudd.

  Nettside: http://www.husbanken.no/

 • Styrer, råd og utvalg under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Listeside Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Søk i statlige styrer, råd og utvalg

 • Menneskerettigheter

  Tema Utenriksdepartementet

  Fremme av menneskerettigheter og demokratiprinsipper ligger i kjernen av norsk utenrikspolitikk. Gjennomføringen av denne politikken utføres både i internasjonale fora som FN, OSSE, Europarådet og på landnivå.

Til toppen