St.prp. nr. 26 (1999-2000)

Østfoldpakka - utbygging av veg, jernbane m.v. Om delvis bompengefinansiering av Ev 6 og Ev 18 gjennom Østfold

Østfoldpakka - utbygging av veg, jernbane m.v. Om delvis bompengefinansiering av Ev 6 og Ev 18 gjennom Østfold

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget