Ot.prp. nr. 17 (1999-2000)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Om lov om endringer i lov 24. oktober 1946 nr. 2 om barnetrygd

Om lov om endringer i lov 24. oktober 1946 nr. 2 om barnetrygd

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget