Ot.prp. nr. 17 (1999-2000)

Om lov om endringer i lov 24. oktober 1946 nr. 2 om barnetrygd

Om lov om endringer i lov 24. oktober 1946 nr. 2 om barnetrygd

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget