St.prp. nr. 27 (1999-2000)

Om fortsatt forhåndsbompenger til Eiksundsambandet og forventet byggestart på rv 653 i Møre og Romsdal

Om fortsatt forhåndsbompenger til Eiksundsambandet og forventet byggestart på rv 653 i Møre og Romsdal

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget