Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 8981-9000 av 9165 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Fôr - Referanselaboratorier

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 20.06.2006
  Celexnr.: 32005R0378 Basis rettsaktnr.: 1831/2003

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 378/2005 av 4. mars 2005 om detaljerte regler for gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.1831/2003 når det gjelder oppgaver og plikter for Fellesskapets referanselaboratorium med hensyn til godkjenn...

 • Fôr - dioxin og dioxinlikn PCB

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 20.06.2006
  Celexnr.: 32005L0007 Basis rettsaktnr.: 2002/070/EF

  Kommisjonsdirektiv 2005/7/EF av 27. januar 2005 om endring av direktiv 2002/70/EF om fastsettelse av krav for bestemmelse av innhold av dioksiner og dioksinliknende PCB i fôrvarer...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 20.06.2006
  Celexnr.: 32005R1200

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1200/2005 av 26. juli 2005 om varig godkjenning av tilsetningsstoffer for bruk i fôr og om midlertidig godkjenning for et nytt bruksområde til et allerede godkjent tilsetningsstoff til bruk i fôr ...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 20.06.2006
  Celexnr.: 32005R1459

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1459/2005 av 8. september 2005 om endring av vilkårene for godkjenning av en rekke tilsetningsstoffer til bruk i fôr, som tilhører gruppen sporstoffer...

 • Fôr - analyse

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 20.06.2006
  Celexnr.: 32005L0006 Basis rettsaktnr.: 2002/032/EF

  Kommisjonsdirektiv 2005/6/EF av 26. januar 2005 om endring av direktiv 71/250/EØF om rapportering og tolking av analyseresultatene som kreves etter direktiv 2002/32/EF...

 • Fôr - uønskede stoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 20.06.2006
  Celexnr.: 32005L0008

  Kommisjonsdirektiv 2005/8/EF av 27. januar 2005 om endring av bilag I til direktiv 2002/32/EF om uønskede stoffer i fôrvarer...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 20.06.2006
  Celexnr.: 32005R0833

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 833/2005 av 31. mai 2005 om varig godkjenning av tilsetningsstoffer for bruk i fôr...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 20.06.2006
  Celexnr.: 32005R0943

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 943/2005 av 21. juni 2005 om varig godkjenning av tilsetningsstoffer for bruk i fôr....

 • Vet - embryoinnsamlingsgrupper

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 19.06.2006
  Celexnr.: 32006D0395

  Kommisjonsvedtak 2006/395/EF av 1. juni 2006 om endring av vedtak 92/452/EØF når det gjelder visse embryoinnsamlings- og -produksjonsgrupper i USA...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 19.06.2006
  Celexnr.: 32005D0749

  Kommisjonsvedtak 2005/749/EF av 24. oktober 2005 om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med mistanke om høypatogen aviær influensa i Kroatia...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 19.06.2006
  Celexnr.: 32005D0758

  Kommisjonsvedtak 2005/758/EF av 27. oktober 2005 om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med mistanke om høypatogen aviær influensa i Kroatia og oppheving av vedtak 2005/749/EF...

 • Vet - ASP-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 19.06.2006
  Celexnr.: 32005D0363

  Kommisjonsvedtak 2005/363/EF av 2. mai 2005 om dyrehelsemessige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Sardinia, Italia...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 19.06.2006
  Celexnr.: 32005D0710

  Kommisjonsvedtak 2005/710/EF av 13. oktober 2005 om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med mistanke om høypatogen aviær influensa i Romania...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 16.06.2006
  Celexnr.: 32006D0024

  Kommisjonsvedtak 2006/24/EF av 20. januar 2006 om endring for annen gang av vedtak 2005/710/EF når det gjelder visse beskyttelsestiltak i forbindelse med mistanke om høypatogen aviær influensa i Romania...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 16.06.2006
  Celexnr.: 32006D0023

  Kommisjonsvedtak 2006/23/EF av 20. januar 2006 om endring av vedtak 2005/710/EF når det gjelder visse beskyttelsestiltak i forbindelse med mistanke om høypatogen aviær influensa i Romania...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 16.06.2006
  Celexnr.: 32006D0396

  Kommisjonsvedtak 2006/396/EF av 2. juni 2006 om endring av vedtak 2005/710/EF når det gjelder visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa hos fjørfe i Romania...

 • Vet - transitt, BSE

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 15.06.2006
  Celexnr.: 32005D0177

  Kommisjonsvedtak 2005/177/EF av 7. mars 2005 når det gjelder transitt av levende storfe gjennom Det forente kongerike...

 • Vet - bluetongue-tiltak

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 13.06.2006
  Celexnr.: 32005D0138

  Kommisjonsvedtak 2005/138/EF av 16. februar 2005 om endring av vedtak 2003/828/EF når det gjelder flytting av dyr fra og innen restriksjonssone i Portugal i forbindelse med utbrudd av bluetongue i medlemsstaten...

 • Vet - TSE, hurtigtester

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 13.06.2006
  Celexnr.: 32005R0260 Basis rettsaktnr.: 0999/2001

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 260/2005 av 16. februar 2005 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 når det gjelder hurtigtester...

 • Vet - TSE, testing

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 13.06.2006
  Celexnr.: 32005R0036 Basis rettsaktnr.: 0999/2001

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 36/2005 av 12. januar 2005 om endring av vedleggene III og X i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 angående epidemiologisk overvåking for overførbare spongiforme encefalopatier hos storfe, sau og geit...