Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 8961-8980 av 9173 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 24.08.2006
  Celexnr.: 32005D0010

  Kommisjonsvedtak 2005/10/EF av 30. desember 2004 om endring av vedtak 2004/666/EF når det gjelder gjeninnføring av vaksinering i visse deler av Italia som er rammet av lavpatogen aviær influensa og utvidede forflytningskontrolltiltak...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 24.08.2006
  Celexnr.: 32005R0600

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 600/2005 av 18. april 2005 om ny godkjenning for 10 år for et koksidiostatikum, midlertidig godkjenning for et tilsetningsstoff og varig godkjenning for visse tilsetningsstoffer til fôrvarer...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 23.08.2006
  Celexnr.: 32006D0011

  Kommisjonsvedtak 2006/11/EF av 11. januar 2006 om endring av vedtak 2005/758/EF angående visse beskyttelsestiltak i forbindelse med mistanke om høypatogen aviær influensa i Kroatia og oppheving av vedtak 2005/749/EF...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 23.08.2006
  Celexnr.: 32006D0321

  Kommisjonsvedtak 2006/321/EF av 28. april 2006 om endring av vedtakene 2005/710/EF, 2005/733/EF og 2005/758/EF angående utvidelse av den tiden de skal gjelde av visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa i Romania, Tyrkia og Kroatia...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 23.08.2006
  Celexnr.: 32006D0256

  Kommisjonsvedtak 2006/256/EF av 27. mars 2006 om endring for annen gang av vedtak 2005/758/EF når det gjelder utvidelse av de delene av Kroatia som er underlagt visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa...

 • Kosmetikk

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 14.08.2006
  Celexnr.: 32005L0080 Basis rettsaktnr.: 1976/768/EØF

  Kommisjonsdirektiv 2005/80/EF av 21. november 2005 som endrer rådsdirektiv 76/768/EØF som omhandler kosmetiske produkter, om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg II og vedlegg III ...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 09.08.2006
  Celexnr.: 32006D0384

  Kommisjonsvedtak 2006/384/EF av 29. mai 2006 om endring av vedtak 2006/135/EF når det gjelder opprettelse av områdene A og B i visse medlemsstater etter utbrudd av høypatogen aviær influensa...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 09.08.2006
  Celexnr.: 32006D0175

  Kommisjonsvedtak 2006/175/EF av 2. mars 2006 om endring av vedtak 2006/135/EF angående opprettelse av områdene A og B i Frankrike etter utbrudd av høypatogen aviær influensa i denne medlemsstaten...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 09.08.2006
  Celexnr.: 32006D0251

  Kommisjonsvedtak 2006/251/EF av 28. mars 2006 om endring av vedtak 2006/135/EF når det gjelder opprettelse av områder A og B i visse medlemsstater pga. utbrudd av høypatogen aviær influensa...

 • Vet - embryoinnsamlingsgrupper

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 09.08.2006
  Celexnr.: 32006D0270

  Kommisjonsvedtak 2006/270/EF av 4. april 2006 endring av vedtak 92/452/EØF når det gjelder visse embryoinnsamlings- og embryoproduksjonsgrupper i Amerikas forente stater...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 09.08.2006
  Celexnr.: 32006D0293

  Kommisjonsvedtak 2006/293/EF om endring av kommisjonsvedtak 2006/135/EF når det gjelder opprettelse av områder A og B i visse medlemsstater på grunn av utbrudd av høypatogen aviær influensa...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 27.07.2006
  Celexnr.: 32006D0405

  Kommisjonsvedtak 2006/405/EF av 7. juni 2006 om endring av vedtakene 2005/710/EF, 2005/734/EF, 2005/758/EF, 2005/759/EF, 2005/760/EF, 2006/247/EF og 2006/265/EF når det gjelder visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa...

 • Vet - bluetongue-tiltak

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 06.07.2006
  Celexnr.: 32004D0898 Basis rettsaktnr.: 2003/828/EF

  Kommisjonsvedtak 2004/898/EF av 23. desember 2004 om endring av vedtak 2003/828/EF vedrørende forflytning av dyr fra og innenfor soner med restriksjoner i Spania og Portugal i forbindelse med utbrudd av bluetongue i Spania...

 • Vet - tiltredelsestraktaten

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 05.07.2006
  Celexnr.: 32005D0421

  Kommisjonsvedtak 2005/421/EF av 3. juni 2005 om endring av tillegg B til vedlegg IX i tiltredelsestraktaten 2003 angående visse virksomheter innen fisk-, kjøtt- og melkesektoren i Litauen...

 • Vet - KSP-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 05.07.2006
  Celexnr.: 32006D0327

  Kommisjonsvedtak 2006/327/EF av 28. april 2006 om endring av vedtak 2003/526/EF når det gjelder forlengelse av gyldigheten av beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i visse medlemsstater...

 • Vet - TSE

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 05.07.2006
  Celexnr.: 32004R1993

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1993/2004 av 19. november 2004 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 når det gjelder Portugal...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 03.07.2006
  Celexnr.: 32006D0438

  Kommisjonsvedtak 2006/438/EF av 27. juni 2006 om endring av vedtak 2006/148/EF om å innføre forebyggende vaksinering mot høypatogen aviær influensa H5N1 og bestemmelser om flytting av dyr i relasjon til det i Frankrike...

 • Epoksyforordning

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 28.06.2006
  Celexnr.: 32005R1895

  Kommisjonsforordning (EF) Nr 1895/2005 av 18. november 2005 om restriksjoner i bruk av epoksyderivater i materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler...

 • Direktiv-Keramikk i kontakt med næringsmidler

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 28.06.2006
  Celexnr.: 32005L0031

  Kommisjonsdirektiv 2005/31/EF som endrer rådsdirektiv 84/500/EØF med tanke på skriftlige erklæringer og analysemetode for keramiske produkter i kontakt med næringsmidler...

 • Tredje endring av 2002/72/EF

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 28.06.2006
  Celexnr.: 32005L0079 Basis rettsaktnr.: 2002/72/EF

  Kommisjonsdirektiv 2005/79/EF av 18. november 2005 som endrer direktiv 2002/72/EF om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler...