Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Flaggstatskriterier(havnestatskontroll)

Kommisjonsforordning 801/2010 om flaggstatskriterier ...

Commission Regulation (EU) No 801/2010 of 13 September 2010 implementing Article 10(3) of Directive 2009/16/EC of the European Parliament and of the Council as regards the flag State criteria...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.10.2010

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.12.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Forordningen ble vedtatt av Kommisjonen 13. september 2010, og forordningen er innlemmet i EØS-avtalen i vedlegg XIII nr. 56d.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har vedtatt en forordning ” implementing Article 10(3) of Directive 2009/16/EC of the European Parliament and of the Council as regards the flag State criteria” og utfyller det nye havnestatskontrolldirektivet 2009/16/EC. Det nye direktivet legger blant annet opp til at skip med høy risiko skal kontrolleres oftere enn skip som har lav risiko. Et av flere kriterier for utvelgelse er flaggstatens prestasjoner, jf havnestatskontrolldirektivet art 10 og det er disse kriteriene forordningen fastsetter.

Forordningen fastsetter kriterier for vurdering av flaggstatens prestasjoner og flaggstatene blir oppført på ulike lister:  svartelisten, grålisten og hvitlisten, se forordningen art 1.  

Det nye inspeksjonsregimet i havnestatskontrolldirektivet er utarbeidet av Paris Memorandum of Understanding om havnestatskontroll (Paris MoU; frivillig avtale om samarbeid om havnestatskontroll mellom 27 stater) og Kommisjonen/EMSA. Regimet forutsetter tettere samarbeid mellom medlemsstatene ved informasjonsutveksling gjennom en ny informasjonsdatabase (THETIS). Norge er fullt medlem av Paris MoU.

Vurdering

Forordningen utfyller kriteriene for utvelgelse av skip for kontroll av havnestaten som framgår av havnestatskontrolldirektivet 2009/16 artikkel 10. Havnestatskontrolldirektivet er vurdert som relevant og akseptabelt for EØS-avtalen. Bedømmelse av flaggstatene vil blant annet avhenge av forholdet mellom antall inspeksjoner som er gjennomført i havnestatskontroll på dets skip og tilbakeholdsraten.

Forordningen er gjennomført i forskrift 30. desember 2010 nr 1849 om kontroll med fremmede skip og flyttbare innretninger i norsk havn mv (havnestatskontrollforskriften) § 5, med endringsforskrift 2011-10-31-1059 som trådte i kraft 01.11.2011.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 801/2010
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010R0801

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.09.2010
Frist returnering standardskjema: 26.10.2010
Dato returnert standardskjema: 01.12.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 21.10.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 119/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.11.2010
Høringsfrist: 28.12.2010
Frist for gjennomføring: 01.11.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 01.11.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.11.2011

Lenker

Til toppen