Økodesign, pilotstudium isolasjonsmateriale

Økodesign, pilotstudium for termisk isolasjonsmateriale...

Ecodesign, prestudy Insulation material...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.09.2013

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Det skal avholdes et stakeholder møte den 1. oktober 2013.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har startet et pilotstudium av termisk isolasjonsmateriale. Formålet med studiet er å avdekke om produktgruppen er egnet til å gjennomgå etkravforberedende studium.

Det er foreløpig ikke offentliggjort dokumenter i arbeidet og det er heller ikke etablert noen hjemmeside.

Merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 0125/2009

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: