Pris for beste statlige lærebedrift 2018

For å øke antallet lærebedrifter og lærlinger i staten, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet delt ut prisen for beste statlige lærebedrift i 2018.

Statsbygg fikk prisen i 2018. Les mer i pressemelding av 5. desember 2018

Tidligere års vinnere

2017: Universitetet i Bergen (pressemelding)
2016: NAV (pressemelding)

Til toppen