Pris for beste statlige lærebedrift 2018

Er din arbeidsplass statens beste lærebedrift? Send inn ditt forslag til hvem som fortjener prisen senest 20. september 2018.

For å øke antallet lærebedrifter og lærlinger i staten, vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet dele ut en pris for beste statlige lærebedrift i 2018.

Hvem kan nomineres?

Prisen gis til en statlig virksomhet som har utmerket seg i sitt arbeid med lærlinger. Virksomheter som hører til det statlige tariffområdet, uavhengig av geografisk tilhørighet eller tilknytning til et opplæringskontor, kan nomineres. Dette omfatter virksomhetene i statsforvaltningen, et departement eller en av de underliggende virksomhetene, samt Riksrevisjonen og Sivilombudsmannen.

Alle kan nominere en lærebedrift og det er også lov å nominere egen lærebedrift. Virksomheten som nomineres trenger ikke å ha mange lærlinger, det viktigste er hvordan virksomheten jobber med å bli en god lærebedrift.

Nominasjonsforslaget må inneholde en kort presentasjon av virksomheten og en kort redegjørelse til hvert av kriteriene for hva virksomheten har gjort for å fremme arbeidet med lærlinger.

Klikk her for å nominere virksomheten som du mener fortjener prisen!

Vurdering

Det blir gjennomført en helhetlig vurdering av virksomhetens arbeid med og oppfølging av lærlinger.

Juryen vektlegger følgende kriterier:

Virksomheten

  • tilrettelegger for gode læringsforhold
  • involverer lærlingene med oppgaver som inngår i den daglige driften
  • tilrettelegger for lærlinger med særskilte behov
  • rekrutterer til nye lærefag i virksomheten
  • har en positiv utvikling i antall lærekontrakter
  • bistår lærlingene etter bestått fagbrev i videre arbeid eller utdanning
  • synliggjør og deler erfaringer med eget arbeid med lærlinger

Det er ikke et krav at virksomheten oppfyller alle kriteriene.

Juryen

Juryen skal vurdere innsendte forslag, plukke ut tre finalister og til slutt utnevne én vinner som får tildelt prisen i desember 2018.

Juryen består av representanter fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Opplæringskontoret for statlige virksomheter i Oslo og Akershus (OK stat) , og fjorårets vinner, Universitetet i Bergen. Vinneren av årets pris vil være representert i komiteen ved neste års prisutdeling.

Tidligere vinnere

2017: Universitetet i Bergen (pressemelding)
2016: NAV (pressemelding)

Til toppen