Forsvaret er statens beste lærebedrift i 2021

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

I dag ble Forsvaret tildelt prisen for årets beste statlige lærebedrift i 2021. De utmerker seg blant annet ved at de driver et omfattende arbeid for å rekruttere lærlinger og ved at de har en stabil, positiv utvikling i antall lærekontrakter.

Fra venstre: Statsråd Bjørn Arild Gram, Henriette Reinnel Gaaserud, 1.års lærling kontorfag, August Skogvoll, 2. års lærling IKT-fag, Lærlingkoordinator fra Opplæringskontoret for Forsvaret (OfF) Stabssersjant Marius Gulbrandsen, Nestkommanderende Forsvaret Personell- og vernepliktssenter (NK/FPVS) Oberst Pål Harald Svarstad Foran; Sebastian Sørensen 2. årslærling IKT-fag og Sander Sæternes, 1-årslærling telekommunikasjonsmontørfag.
Fra venstre: Statsråd Bjørn Arild Gram, Henriette Reinnel Gaaserud, 1.års lærling kontorfag, August Skogvoll, 2. års lærling IKT-fag, Lærlingkoordinator fra Opplæringskontoret for Forsvaret (OfF) Stabssersjant Marius Gulbrandsen, Nestkommanderende Forsvaret Personell- og vernepliktssenter (NK/FPVS) Oberst Pål Harald Svarstad. Foran; Sebastian Sørensen 2. årslærling IKT-fag og Sander Sæternes, 1-årslærling telekommunikasjonsmontørfag.

Forsvaret startet med lærlinger på slutten av 90-tallet, og er i dag en lærebedrift med ca. 658 lærlinger, med godkjenning i rundt 30 lærefag. Forsvaret har sitt eget opplæringskontor, og driver et omfattende og bredt arbeid for å rekruttere lærlinger på blant annet skoler, messer og i sosiale medier.

– Jeg er imponert over innsatsen Forsvaret har gjort gjennom mange år for å rekruttere og utdanne lærlinger. Som landets største lærebedrift har de lærlinger fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord, og utdanner alt fra kokker til mekanikere og it-personell. Samtidig slår de seg ikke til ro med å være gode, men har hatt en stabil, positiv utvikling i antall lærekontrakter de siste årene, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram. Han delte i dag ut prisen i Fanehallen på Akershus Festning.


Juryens begrunnelse

Juryen har bestått av representanter fra Kommunal- og distriktsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Opplæringskontoret for statlige virksomheter i Oslo og Akershus (OK stat). Juryen fremhever at Forsvaret blant annet utmerker seg ved å gjøre arbeidet med rekruttering av lærlinger kjent for andre i og utenfor virksomheten og at om lag 40 prosent av lærlingene tilbys tilsetting etter endt læretid. Forsvaret har også et samarbeid med Vestland fylke om å ta inn lærlinger som av ulike årsaker har falt utenfor det ordinære systemet.
– Gjennom denne ordningen har Forsvaret tatt inn sivile lærlinger med hull i CV-en eller ulike typer funksjonsnedsettelser. Jeg håper mange andre virksomheter vil la seg inspirere av dette, sier Gram.

Andre nominerte til årets pris var Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Patentstyret. Hensikten med prisen er å løfte fram gode eksempler på rekruttering og oppfølging av lærlinger og gjøre arbeidet med lærlinger i staten bedre kjent. Prisvinneren mottar 10 000 kroner og et diplom.

– Først og fremst går denne prisen til alle våre ansatte som hver dag bidrar til kontinuerlig utviklingen av lærlingeordningen, arbeidet i rekrutteringsmiljøet, lærlingekoordinatorenes innsats, faglige ledere og instruktører i hele Forsvaret og ikke minst lærlingene selv. Jeg er stolt over å være en del av dette miljøet og har en ektefølt ære over å være mottaker av denne prisen, sier Oberst Pål Harald Svarstad, nestkommanderende i Forsvarets personell- og vernepliktssenter.


Innfører krav om å ta inn lærlinger

Regjeringen vil arbeide for at flere elever blir kvalifisert og kommer ut i lære, og vil styrke fag- og yrkesopplæringen. Som et ledd i dette har de fra januar 2022 innført et krav om at alle statlige virksomheter med mer enn 75 ansatte til enhver tid skal ha minst en lærling. Større virksomheter bør ha ambisjon om flere lærlinger.
– Det er fortsatt for mange elever som ikke får tilbud om læreplass. Derfor trenger vi flere lærebedrifter som Forsvaret, både i offentlig og privat sektor. Med dette kravet viser vi at staten mener alvor, og vil ta sin del av ansvaret for at unge får fullført utdannelsen sin, sier Gram.

Statsråd Bjørn Arild Gram deler ut prisen «Årets statlige lærebedrift» til Forsvaret, representert av Nestkommanderende Forsvaret Personell- og vernepliktssenter (NK/FPVS) Oberst Pål Harald Svarstad.
Statsråd Bjørn Arild Gram deler ut prisen «Årets statlige lærebedrift» til Forsvaret, representert av Nestkommanderende Forsvaret Personell- og vernepliktssenter (NK/FPVS) Oberst Pål Harald Svarstad.