Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Konsesjonsloven og EØS spørsmål

Reglene om fri kapitalbevegelse har sammenheng med norske regler som gjelder omsetning av fast eiendom, for eksempel konsesjon og regler om bo- og driveplikt.

Reglene om fri kapitalbevegelse har sammenheng med norske regler som gjelder omsetning av fast eiendom, for eksempel konsesjon og regler om bo- og driveplikt.  

Omtale av norske forhold finnes i rundskriv M-3/2011 og rundskriv M-2/2009.

Korrespondanse mellom ESA (EFTAs overvåkningsorgan) og Landbruks- og matdepartementet om konsesjonsloven og bopliktsregler.

Til toppen