Byggkvalitet

Boliger og bygg gir de fysiske rammene for våre liv og utgjør viktige forutsetninger for gode levekår

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har et overordnet ansvar for å stimulere til en bærekraftig og varig kvalitet i boliger, bygg og bygde omgivelser. I arbeidet med byggkvalitet har staten lagt særlig vekt på å stimulere til sunne og sikre bygg som kan brukes av de fleste, og en redusert bruk av energi i bygg samt god byggeskikk.

Miljøvennlige boliger og bygg

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvar for å fremme bærekraftig kvalitet i boliger og bygg. Viktige virkemidler er arbeidet med plan- og bygningsloven med forskrifter, Husbankens grunnlån og tilskudd til byggkvalitet, støtte til forskning og utredning, samt informasjon og kompetanseutvikling.

Byggeskikk og områdeutforming

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvar for å fremme god byggeskikk. Viktige virkemidler i arbeidet er plan- og bygningsloven med forskrifter, Husbankens låne- og tilskuddsordninger og støtte til informasjon og kunnskapsbygging.

Universell utforming og tilgjengelighet i bygg

Universelt utformete boliger, bygg og uteområder innebærer at de aller fleste skal kunne bruke det bygde miljø uten spesiell tilrettelegging eller spesialløsninger. Viktige virkemidler for å fremme universell utforming og tilgjengelighet er plan– og bygningsloven med byggtekniske forskrifter, Husbankens grunnlån og tilskudd til byggkvalitet, støtte til forskning, utredning, informasjon og kompetanseutvikling.

Aktuelt nå

Endringer i byggteknisk forskrift

- Vi trenger å bygge flere og rimeligere boliger slik at det blir enklere å komme inn på boligmarkedet, sier kommunal – og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Nå forenkler han enkelte krav i byggteknisk forskrift (TEK 10).

Raskere utfasing av fossil fyringsolje på Statsbyggs eiendommer

- Vi forsterker klimaforliket og fremskynder utfasingen av oljefyr som hovedenergikilde i Statsbygg sine eiendommer. Det er viktig at staten feier for egen dør, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner til tiltaket i 2015.

Gratulerer Rom Eiendom med byggeskikkprisen 2014

- Det er en stor ære for meg å dele ut Statens byggeskikkpris for 2014 til Rom Eiendom for nybygget i Oslo sentrum som er blitt hovedkontor for NSB og Gjensidige forsikring, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner under overrekkelsen på Litteraturhuset i Oslo i dag. Bygget er tegnet at Lund+Slåtto Arkitekter AS. Landskapsarkitekt har vært Bjørbekk & Lindheim.

Til toppen