Tema

Forsvar

Det grunnleggende oppdraget forsvarssektoren er satt til å løse er å forsvare Norge. Forsvaret skal sikre nasjonal selvstendighet og politisk handlefrihet. Forsvaret skal bidra til å forebygge krig og konflikt i Norge og for våre allierte. Forsvarsdepartementet er regjeringskontoret med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Hvorfor et forsvar?

Mål og oppgaver i forsvarssektoren

Omstillingen av Forsvaret til et innsatsforsvar har gitt Norge et moderne forsvar av høy kvalitet. Norge kan i dag stille etterspurte og relevante bidrag i internasjonale operasjoner på kort varsel. Forsvaret leverer godt på sine fredstidsoppgaver, fra overvåking og suverenitetshevdelse til støtte til det sivile samfunn.

Allmenn verneplikt

14. oktober 2014 vedtok Stortinget å endre vernepliktsloven og heimevernloven. Dermed blir verneplikten kjønnsnøytral. Fra og med 2015 vil alle norske kvinner som er født i 1997 og senere være vernepliktige. De første vernepliktige kvinnene vil møte til tjeneste sommeren 2016. I dag er omlag 1000 kvinner og omlag 7000 menn i førstegangstjeneste.

Tilbyr NATO å øve i Norge i 2018

Som et ledd i økt fokus på øving og trening i NATO vil det bli gjennomført såkalte høyprofiløvelser hvert tredje år. Øvelsen i 2015 vil bli avholdt på og rundt den iberiske halvøy. NATO ønsker at disse øvelsene skal gjennomføres med balanse mellom alliansens geografiske områder. Norge har lang tradisjon for å være vertskap for omfattende allierte militære øvelser. Norge tilbyr nå NATO å øve i Norge i 2018.

Aktuelt nå

Medaljer

Vil finne glemte helter

Forsvarsdepartementet ber nå alle som har kunnskap om ekstraordinær innsats i kampen mot aksemaktene under andre verdenskrig, om å sende inn forslag til personer som fortjener dekorasjoner. De aktuelle medaljene er Krigskorset med sverd, St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen. Forslaget må inneholde en fullstendig og dokumentert framstilling av de handlinger eller den virksomhet som ligger til grunn for forslaget.

Etterretningstjenestens nye skip Marjata ble døpt av statsminister Erna Solberg.

Etterretningstjenestens nye skip ble døpt

Etterretningstjenestens nye skip Marjata ble døpt av statsminister Erna Solberg 6. desember 2014. Dåpen av Marjata er en viktig milepæl i prosessen frem til at fartøyet kommer i operativ drift i 2016.

Afghanistanutvalget

Regjeringen oppnevnte 21. november 2014 et utvalg som skal evaluere og trekke lærdommer av Norges sivile og militære innsats i Afghanistan for perioden 2001-2014 (Afghanistanutvalget).

Flere aktuelle saker om Forsvar

Dokumenter

Kontakt

Forsvarsdepartementet

Telefon: 23 09 80 00
Pressevakt: 23 09 60 11
Pressekontakt: Kommunikasjonseininga (KE)
Adresse: Pb. 8126 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Myntgata 1, 0032 Oslo