Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 2121-2140 av 25735 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Endringar blant dei politiske rådgivarane

  08.01.2020 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministerens kontor har engasjert Maria Moe som politisk rådgivar for barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad frå 8. januar 2020.

 • Presseinvitasjon: Fiskeri- og sjømatministeren til Ålesund

  08.01.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik skal halde innlegg på arrangementet Ombordfryst 2020 torsdag 9. januar i Ålesund.

 • Dette handler nordmenn på dagstur til utlandet

  08.01.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet

  Statistisk sentralbyrå (SSB) har kartlagt hvilke varer nordmenn grensehandler. Ikke uventet er det mest mat, alkohol og tobakk.

 • Forsvarsministeren om situasjonen i Irak

  08.01.2020 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier dette etter angrepene mot to av de militære leirene til anti-ISIL-koalisjonen i Irak i natt:

 • Supplerende brev til ESA om avgift på sjokolade- og sukkervarer

  07.01.2020 Nyhet Finansdepartementet

  I brev av 13. desember 2019 til Eftas overvåkningsorgan (ESA) fastholder Finansdepartementet at særavgiften på sjokolade- og sukkervarer ikke innebærer statsstøtte.

 • Tilskot til til frivillige organisasjonar i redningstenesta

  07.01.2020 Nyheit Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet skal i 2020 fordele 56,8 millionar kroner til frivillige organisasjonar i redningstenesta.

 • Fortsetter samarbeid om digital kompetanse

  07.01.2020 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Samarbeidsavtalen om Digihjelpen forlenges med to nye år, fra 2020-2021. Digihjelpen er et samarbeid mellom KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, med ønske om å få flere på nett. Samarbeidet startet i 2016.

 • Sverdrup-feltet offisielt åpnet

  07.01.2020 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Sylvi Listhaug deltok tirsdag på den offisielle åpningen av Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen sammen med statsminister Erna Solberg.

 • Presseinformasjon: Utenriksminister Eriksen Søreide til Lisboa

  07.01.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide reiser til Lisboa 12.-13. januar. Hav og europeisk samarbeid er hovedtemaene. I tillegg vil den internasjonale situasjonen stå på dagsordenen.

 • Skal lage strategi for reiselivet

  07.01.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen vil sikre at norsk reiseliv utvikler seg i en mer bærekraftig retning. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gir derfor Innovasjon Norge i oppdrag å satse mer på bærekraftig reiseliv fra 2020, og varsler samtidig en ny reiselivsstrategi

 • Laveste antall beboere i asylmottak siden 1997

  07.01.2020 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Antall beboere i UDIs asylmottak gikk i fjor ned til rundt 2500. Det er det laveste antallet beboere i mottak siden 1997. Det kommer langt færre asylsøkere enn tidligere. I 2019 kom det 2304 asylsøkere til Norge. Det er også det laveste siden 1997.

 • Ny strategi for utdanningsforskning 2020-2024: Forskning, kunnskapsmegling og bruk

  07.01.2020 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Forskning om og for utdanning legger grunnlaget for utvikling av kunnskapsbasert politikk og tjenester i utdanningssektoren. Den nye strategien viser hvordan Kunnskapsdepartementet vil ivareta sitt ansvar for utdanningsforskningen i årene framover.

 • Sjømateksport for over 107 milliarder

  07.01.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fasiten for norsk sjømateksport i 2019 er klar. Det er eksportert norsk sjømat for mer enn 107 milliarder kroner.

 • 10 millioner ekstra til hjelpetelefoner for selvmordsforebygging

  06.01.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen styrker hjelpetelefonene til Mental Helse og Kirkens SOS med 10 millioner kroner. I tillegg ber regjeringen Helsedirektoratet så raskt som mulig om å gå ut med ny og oppdatert informasjon om hvor mennesker som har selvmordstanker, eller

 • Innstramming i sjølaksefiske

  06.01.2020 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet ber Miljødirektoratet - i den forestående revisjonen av fiskereguleringene - vurdere ikke å åpne for sjølaksefiske i inntil fem år av gangen i områder hvor dette er nødvendig av hensyn til alle laksebestandene i området.

 • Høring om garanterte pensjonsprodukter

  06.01.2020 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt utredning av endringer i regelverket for garanterte pensjonsprodukter på høring. Målet med utredningsarbeidet er å komme frem til løsninger som gjør at kundene kommer bedre ut enn i dag.

 • Ønsker å rydde opp i turistfisket

  06.01.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet sender forslag til regelendringer i turistfisket på høring. Regjeringen vil blant annet stramme inn på hvem som kan ta med fisk ut av landet. Forslagene skal øke bærekraftigheten til næringen og hindre sløsing med

 • Presseinvitasjon: Samferdselsministeren til Møre og Romsdal 7. januar

  06.01.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Jon Georg Dale skal til Ålesund og Molde tysdag 7. januar. Han skal på omvising på Fiskerstrand verft og møte Maritimt Forum Nordvest, før han køyrer til Molde og deltek på Nyttårskonferansen 2020.

 • Studenter som tar aktivt del i undervisningen lærer mer

  05.01.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Nå kan universiteter og høyskoler søke om til sammen 50 millioner kroner til å utvikle nye måter å undervise studentene på. - Vi lærer best gjennom å gjøre. Likevel er forelesninger fortsatt den vanligste undervisningsformen, sier forsknings- og

 • Oppdrag til helseregionene om å styrke luftambulansetjenesten

  03.01.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helseminister Bent Høie har gitt helseregionene oppdrag om å styrke luftambulansetjenesten i et foretaksmøte 3. januar.

Til toppen