Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 2101-2120 av 2579 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nysaldert budsjett: Oppdaterte budsjettall for 2021

  03.12.2021 Nyhet Finansdepartementet

  I nysaldert budsjett for 2021 anslås bruken av oljepenger til 379,3 milliarder kroner, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Dette tilsvarer 3,5 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen

 • Forsinkelse i publisering av høringsuttalelser til hundeloven

  03.12.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Grunnet tekniske problemer, er det forsinkelse i journalføring og publisering av uttalelser knyttet til Landbruks- og matdepartementets høring vedrørende hundeloven.

 • Presseinformasjon: Program for FNs sikkerhetsråd i desember

  03.12.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Arbeidsprogrammet for FNs sikkerhetsråd i desember er klart. Denne måneden blir det blant annet debatt om klimaendringer og terror. Som vanlig preges også desember av flere mandatfornyelser for FNs fredsbevarende operasjoner og sanksjonsregimer.

 • Songstad, Brekke og Moe fortsetter som politimestre

  03.12.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Politimestrene Songstad, Brekke og Moe blir politimestre i seks nye år i henholdsvis Vest, Innlandet og Trøndelag politidistrikt. Det ble bestemt i statsråd i dag da de ble åremålsutnevnt for nye perioder.

 • Regjeringen vil fjerne den generelle adgangen til midlertidig ansettelser

  03.12.2021 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  - Hovedregelen i norsk arbeidsliv skal være fast ansettelse, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

 • Regjeringen foreslår 11 nye kommuner inn i regionalstøttekartet

  03.12.2021 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  EFTAs overvåkingsorgan, ESA, vedtok nye retningslinjer for regionalstøtte den 1. desember 2021. Nå har Norge bedt ESA om å godkjenne et nytt regionalstøttekart, som skal gjelde fra 1. januar. Forslaget innebærer at 11 nye kommuner kan få mulighet

 • Ny leder av HelseOmsorg21-rådet

  03.12.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Per Morten Sandset fra Universitetet i Oslo er oppnevnt som ny leder av HelseOmsorg21-rådet.

 • Liten økning i kongekrabbekvoten for 2022

  03.12.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Totalkvoten for hankrabber er fastsatt til 1845 tonn i 2022, i tråd med anbefalingen fra Havforskningsinstituttet. Dette er en økning på 35 tonn fra 2021.

 • Søk UNESCO-midler

  03.12.2021 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Søk om støtte til prosjekter om presse- og ytringsfrihet, bærekraftig utvikling, immateriell kulturarv, verdensarv, dokumentarv og demokratiutvikling

 • Nye ambassadører fra Filippinene, Canada, Nigeria og Mongolia

  03.12.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Fire nye ambassadører overleverte sine akkrediteringsbrev til kong Harald 2. desember 2021.

 • Presseinvitasjon: Næringsminister Jan Christian Vestre møter partene i arbeidslivet om situasjonen for næringslivet

  03.12.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen innførte i går nye regionale tiltak og nasjonale anbefalinger for å begrense smittespredningen. Næringsministeren møter i dag NHO, Virke og LO for å høre hvordan de vurderer situasjonen nå og framover mot jul.

 • Staten skal ta en større del av regningen for koronarelatert sykefravær

  02.12.2021 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Regjeringen reduserer perioden arbeidsgivere må betale sykepenger. Staten skal dekke koronarelatert sykefravær fra dag seks for både ansatte, selvstendige og frilansere.

 • Koronasituasjonen: Koronaordninger for kultur, frivillighet og idrett forlenges

  02.12.2021 Pressemelding Kultur- og likestillingsdepartementet

  - Jeg vet at dagens smittesituasjon skaper usikkerhet for mange i kultur-, frivillighets- og idrettssektoren. Derfor viderefører vi nå koronastøtteordningene fram til sommeren 2022, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

 • Alle som kommer til Norge må teste seg etter ankomst

  02.12.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen innfører strengere testkrav på grensen, for å forsinke og begrense spredning av den nye virusvarianten omikron. Fra og med midnatt, natt til fredag 3. desember, må alle som kommer til Norge i utgangspunktet teste seg uavhengig av

 • Norge selger et mindre antall F-16 til Draken International

  02.12.2021 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsmateriell har inngått kontrakt med det amerikanske selskapet Draken International for salg av inntil 12 F-16 jagerfly. Flyene skal brukes i trening mot amerikanske kampfly.

 • Varsel om kontroll av arbeidsgiveravgift for pendlerboliger

  02.12.2021 Pressemelding Statsministerens kontor

  Skatteetaten varsler at de vil gjennomføre en kontroll av hvordan Statsministerens kontor har rapportert inn opplysninger om politikernes pendlerleiligheter.

 • Finalistene til utmerkelsene for sunnere kosthold

  02.12.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har i dag kunngjort de seks finalistene til helse- og omsorgsdepartementets utmerkelser for særlig god innsats i arbeidet for bedre kosthold.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om koronasituasjonen

  02.12.2021 Pressemelding Statsministerens kontor, Finansdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol inviterer til pressekonferanse om koronasituasjonen torsdag 2. desember kl. 16.00.

 • Presseinformasjon: Kronprinsparet besøker Sverige

  02.12.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit avlegger et offisielt besøk til Sverige i tiden 26.-28. januar 2022.

 • Gaveforsterkningsordningen for kunst- og kulturformål avvikles

  02.12.2021 Pressemelding Kultur- og likestillingsdepartementet

  - Regjeringa har bestemt at gaveforsterkningsordninga skal avvikles fra og med 1. januar 2022. Det er et viktig prinsipp for regjeringa at det ikke er evnen til å tiltrekke seg privat kapital, som styrer fellesskapets midler. Utbetalingene fra