Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 2101-2120 av 26527 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Kvigne blir ny Kripos-sjef

  03.04.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Kristin Kvigne er i statsråd i dag beskikket som ny sjef for Kripos for et åremål på seks år.

 • Regjeringen foreslår 550 millioner kroner ekstra til togselskapene for å sikre rutetilbud

  03.04.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Togtransport bidrar til at samfunnskritisk personell kan reise til og fra jobb under håndteringen av koronapandemien. Det er derfor viktig å opprettholde et grunnleggende tilbud, selv om mange færre nå reiser med tog. Regjeringen foreslår derfor å

 • Vil gjøre det lettere for kommunene å fatte vedtak under koronakrisen

  03.04.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Utbruddet av koronaviruset påvirker alle deler av samfunnet, og norske kommuner er ikke noe unntak. Regjeringen vil stille opp for kommunene og gjennomføre tiltak som kan bidra til å gjøre denne vanskelige situasjonen litt lettere, sier Nikolai

 • Foreslår at Konkurransetilsynet får bedre tid til å behandle fusjoner

  03.04.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen foreslår at Konkurransetilsynet og Konkurranseklagenemnda midlertidig skal ha mulighet til å gjøre unntak fra enkelte saksbehandlingsregler i konkurranseloven. Forslaget ble fremmet for Stortinget i dag.

 • Ny kompensasjonsordning for lærlinger

  03.04.2020 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen legger i dag fram en ordning for at lærlinger på de laveste satsene får 100 prosent kompensasjon dersom de mister lærlingplassen eller blir permitterte. Ordningen er vedtatt av et bredt flertall i Stortinget.

 • Mer effektiv saksbehandling i Nav

  03.04.2020 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen foreslår en endring i folketrygdloven som legger til rette for mer effektiv saksbehandling i Nav som følge av Covid-19-pandemien.

 • Nye økonomiske tiltak for å dempe de økonomiske virkningene av virusutbruddet

  03.04.2020 Pressemelding Finansdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen har i dag lagt frem ytterligere forslag til økonomiske tiltak mot konsekvensene av virusutbruddet. Tiltakene er rettet mot bransjer, bedrifter og enkeltgrupper som er spesielt hardt rammet av virusutbruddet, og som ikke er godt nok

 • Foreslår endring i ektefellepensjon fra offentlig tjenestepensjon

  03.04.2020 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeids- og sosialdepartementet foreslår å endre reglene for ektefellepensjon fra offentlig tjenestepensjon.

 • Oppdaterte budsjettall som følge av økonomiske tiltak etter koronautbruddet

  03.04.2020 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen har iverksatt kraftfulle tiltak for å trygge arbeidsplassene og skape trygghet for arbeidstakere. Samlet anslås de økonomiske tiltakene som så langt er fremmet eller varslet siden 12. mars å svekke budsjettbalansen med nær 140 milliarder

 • Foreslår endringer i kvalifiseringsprogrammet og aktivitetsplikten

  03.04.2020 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeids- og sosialdepartementet foreslår lovendringer som gir unntak fra aktivitetsplikt for mottagere av økonomisk sosialhjelp. Samtidig foreslås det at deltagere i kvalifiseringsprogrammet ikke skal miste stønad eller få kortet ned perioden for

 • Settestatsråd

  03.04.2020 Nyhet Statsministerens kontor

  Kongen har i statsråd i dag oppnevnt statsråd Torbjørn Røe Isaksen som settesstatsråd for statsråd Monica Mæland.

 • Nå kan du søke om elgjakt hos Statskog

  03.04.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Over 1 000 jaktlag i hele landet er med i den årvisse kampen om elgjakt hos Statskog. Tilbudene hos Norges største tilbyder av jakt og fiske er nå åpnet for søkere.

 • Kan basere søknad på omsetningsfall siden jan/feb 2020

  03.04.2020 Nyhet Finansdepartementet

  Foretak som skal søke om kompensasjon for omsetningssvikt vil kunne bruke omsetningen i januar og februar 2020 som grunnlag for utregning av omsetningsfallet i mars, april og mai.

 • Kraftig økning i antall permitterte og ledige

  03.04.2020 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  I mars ble 235.000 flere registrert helt ledige hos NAV. Permitteringer står for det meste av økningen. - Ledighetsøkningen i mars er den største i en enkeltmåned noen gang. Koronapandemien treffer verden og Norge hardt. Ved siden av liv og helse,

 • Vil gi kommunene større handlingsrom i byggesaker

  03.04.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Kommunene skal få større handlingsrom i dispensasjonssaker så lenge de holder seg innenfor nasjonalt og regionalt rammeverk. Forslaget vi nå sender på høring vil redusere statens adgang til å overprøve kommunens skjønnsutøvelse i lokalpolitiske

 • Viderefører organiseringen av hestespill

  03.04.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet, Kulturdepartementet

  Regjeringen har konkludert med at dagens modell for organisering av hestespill skal videreføres.

 • Statens kompetansebehov i fremtiden

  03.04.2020 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Tre av fire toppledere i staten tror at virksomheten vil ta i bruk kunstig intelligens i løpet av de neste ti årene, viser rapport fra NIFU. De har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten kartlagt

 • Utenriksdepartementet opprettholder reiserådet fra 14. mars

  03.04.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet opprettholder reiserådet fra 14. mars som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Årsaken er økningen i utbredelsen av koronaviruset internasjonalt og den uforutsigbare og vanskelige situasjonen for mange

 • 1 milliard kroner til stipend for studenter som mister inntekt

  03.04.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Stortinget er blitt enige om å legge en milliard ekstra i potten i økonomisk støtte til studentene. Pengene skal brukes til å gjøre deler av tilleggslånet til stipend for studenter som har mistet inntekt på grunn av koronakrisen. Alle søkere som

 • Koronapandemien hovedsak under Natos utenriksministermøte

  02.04.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  For første gang i alliansens historie ble Natos utenriksministermøte i dag gjennomført som videokonferanse. Håndteringen av covid-19, alliansens beredskap og Natos tilstedeværelse i Irak og Afghanistan var blant de viktigste sakene på agendaen.