Samferdselsministeren til Innlandet for å synfare flomskader etter ekstremværet

Tirsdag 15. august skal samferdselsminister Jon-Ivar Nygård til Innlandet for å synfare flomskadene på Randklev bru i Ringebu samt fleire stader langs E6, blant anna ved Sør-Fron.

Pressa er invitert med på synfaringa.

Kl. 12.00 – 13.05, Randklev jernbanebru.

Kl. 13.05 – 14.00, Synfaring Augla.

Kl. 14.00 – 15.00, Synfaring E6 sørover.

Det vert påmelding for deltaking ved Randklev bru grunna sikkerheit. Påmelding til Bane NOR v/ Anne Kirkhusmo: Tlf. 416 74 135 / Anne.Sofie.kirkhusmo@banenor.no

Pressekontakt for turen er kommunikasjonsrådgjevar i Samferdselsdepartementet, Kristoffer Rød-Lindberg: Tlf. 482 50 969, kristoffer.rod-lindberg@sd.dep.no