Frokostmøte om kommunestyre- og fylkestingsvalget

Kommunal- og distriktsdepartementet inviterer representanter for mediene til et dialogmøte om sikkerhet i valggjennomføringen og arbeid mot uønsket påvirkning.

Møtet finner sted fredag 25. august kl. 08.00-09.00. Møtet vil foregå fysisk i auditoriet i Akersgata 59(R5). Frokost og kaffe serveres fra 07.45.     

Regjeringen har satt ned en arbeidsgruppe for å utarbeide tiltak mot uønsket påvirkning ved valgene i 2023 og 2025. Arbeidsgruppen har utarbeidet en tiltaksplan som ble lagt frem av regjeringen 9. juni. Et av tiltakene er et dialogmøte med mediene om regjeringens arbeid for å styrke sikkerheten ved gjennomføringen av valget.

Møtet ledes av avdelingsdirektør i seksjon for valg og lokaldemokrati Siri Dolven.

Det blir anledning til å stille spørsmål underveis i møtet og departementet håper så mange som mulig vil delta. 

Påmelding (både for fysisk og digitalt oppmøte) sendes til sissel.lian@kdd.dep.no innen torsdag 24. august kl. 12.00 (arbeidssted/funksjon/navn).

Agenda

 1. Velkommen
  Kommunal og distriktsdepartementet v/ avdelingsdirektør Siri Dolven
 1. Regjeringens arbeid for å styrke motstandsdyktigheten mot uønsket påvirkning av valg
  Kommunal og distriktsdepartementet v/ avdelingsdirektør Siri Dolven
 1. Velgernes tillit til valggjennomføringen i Norge
  Johannes Bergh, leder av valgforskningsprogrammet og forsker ved Institutt for samfunnsforskning
 1. Valgdirektoratets arbeid for å sikre de tekniske løsningene som brukes i valggjennomføringen
  Valgdirektoratet v/ avdelingsleder Cecilie Jacobsen Yri
 1. Forskning på informasjonspåvirkning av valg
  Forsvarets Forskningsinstitutt v/ spesialrådgiver Eskil Grendahl Sivertsen
 1. NSMs arbeid med sikring av valget
  Nasjonal sikkerhetsmyndighet v/ fagdirektør Roar Thon
 2. Tiltak for å øke befolkningens kunnskap om desinformasjon og falske nyheter
  Medietilsynet v/ direktør Mari Velsand