Mottok ny liste over fremmede arter fra Artsdatabanken

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide mottok i dag den nye Fremmedartslista fra Artsdatabanken. Fremmedartslista gir en oversikt over forekomsten av over 2300 arter som ikke er naturlig hjemmehørende i Norge og hvilken risiko de utgjør for naturmangfoldet.

-Fremmede arter, som for eksempel pukkellaks, stillehavsøsters eller havnespy, er en stor trussel mot det norske naturmangfoldet. Derfor er det så viktig å hindre at nye arter kommer til Norge og bekjempe de som allerede finnes. Ved hjelp av 35 millioner statlige kroner og imponerende lokalt pågangsmot har vi for eksempel tatt ut over 215 000 pukkellaks i elver i Troms og Finnmark så langt i sommer, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

En fremmed art er en art som er spredt av mennesker til områder hvor den ikke naturlig hører hjemme. Ifølge FNs naturpanel (IPBES) er spredning av fremmede arter en av de fem største truslene mot naturmangfoldet globalt. Fremmede arter kan endre strukturen på naturtyper, fortrenge naturlig hjemmehørende arter, krysse seg med arter som finnes naturlig i området, og være bærere av parasitter og sykdommer. I Norge er pukkellaks, havnespy og stillehavsøsters eksempler på fremmede arter som har økt voldsomt i antall og utbredelse i nyere tid.

I Fremmedartlista er det kunnskap og vurderinger av hver enkelt fremmed art og risikoen den utgjør for norsk natur. Denne kunnskapen danner blant annet grunnlaget for handlingsplaner for å bekjempe og hindre videre spredning. Fremmedartlista gir også grunnlag for å vurdere om vi skal tillate å innføre og sette ut arter i naturen.

-Kunnskapen som er samlet i Fremmedartlistaer avgjørende viktig for at vi skal klare å hindre at fremmede arter truer norsk natur. Fremmedartlista har en systematisk oversikt både over de fremmede artene som allerede er kommet til Norge, og de artene som står på dørstokken vår og som er på vei inn. Denne kunnskapen gjør blant annet at vi kan ta de riktige beslutningene i enkeltsaker, sier Eide.