Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 2141-2160 av 25721 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Digitaliseringsdirektoratet i gang fra 1. januar 2020

  30.12.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fra nyttår blir Altinn, deler av fagmiljøet for informasjonsforvaltning i Brønnøysundregistrene og Difi til Digitaliseringsdirektoratet. - Ved å samle spydspissene i digitaliseringsarbeidet, får vi større slagkraft når vi skal lage sammenhengende

 • Utenriksminister Ine Eriksen Søreides uttalelse om angrepet i Somalia

  28.12.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Jeg fordømmer dette grusomme angrepet i Somalia. Mine tanker går til de som har mistet sine kjære. Somalias befolkning trenger fred og sikkerhet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide i en uttalelse på twitter.

 • EØS-utvalget fortsetter sitt arbeid etter vurdering av habilitet

  27.12.2019 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har vurdert habiliteten til tre av medlemmene i granskingsutvalget for EØS-saken. Konklusjonen er at ingen av dem er inhabile til å delta i granskingsutvalgets arbeid.

 • Regjeringen gir støtte til nye digitale læremidler i skolen

  27.12.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Skolen bruker stadig flere digitale læremidler, og regjeringen vil at det skal utvikles enda flere gode løsninger. Derfor får nå 13 prosjekter innen blant annet naturfag, norsk og musikk til sammen 23,7 millioner kroner i støtte. — Læremidlene er

 • Julekalender 2019

  24.12.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  Julen 2019 laget UD og Norad i samarbeid en julekalender som presenterte hvert av de 17 bærekraftsmålene. Folk fra hele landet bidro, og det hele avsluttes av statsminister Erna Solberg som i kalenderluke 24 minner om hvordan vi skal jobbe med og

 • Norge vil stanse bruken av farlige fluorstoffer

  23.12.2019 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen ber, sammen med miljøministre fra flere andre europeisk land, EU-kommisjonen lage en handlingsplan for å fase ut bruken av såkalte perfluorerte stoffer. Perfluorerte stoffer brukes i en rekke produkter vi omgir

 • Endeleg kjem Sotrabrua

  23.12.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringa jobbar for at folk og næringsliv skal få ein enklare reisekvardag. På Sotra har folk venta lenge på ny veg, Difor er det ein gledens dag når konkurransa om bygginga av Sotrasambandet no startar. Noregshistorias største anleggskontrakt

 • Endringer i lover og forskrifter fra Justis- og beredskapsdepartementet

  23.12.2019 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Oversikt over regelendringer på Justis- og beredskapsdepartementets ansvarsområder som trer i kraft 1. januar 2020.

 • Midlertidig våpenhvile mellom regjeringen og kommunistbevegelsen NDFP på Filippinene

  23.12.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Den filippinske regjeringen og den filippinske kommunistbevegelsen NDFP har blitt enige om en midlertidig våpenhvile. Våpenhvilen skal gjelde fra 23. desember frem til 7. januar. Partene er også enige om å forsøke å gjenoppta fredsforhandlingene.

 • 2,1 millioner til flere kvalifiserte lærere

  22.12.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Selv om ferske tall viser at Norge har fått flere lærere, er det fortsatt nesten 3800 ukvalifiserte lærere i hele landet. En del av disse har gjennomført deler av lærerutdanningen, men av ulike grunner ikke fullført. Nå får Høgskolen i Innlandet,

 • Flere kvinner tar høyere utdannelse i Forsvaret

  20.12.2019 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Nye tall viser at flere kvinner ønsker en karriere i Forsvaret. I 2018 var det 15,8 prosent kvinner som begynte på bachelorstudiet på Forsvarets høgskole. I år er kvinneandelen blant førsteårskadetter på 23,1 prosent.

 • 14 gyteområder stenges for fiske fra nyttår

  20.12.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Som et bidrag til å bygge opp igjen torskebestanden i Oslofjorden og Skagerakkysten, blir 14 gyteområder helt stengt for fiske fra første januar og fire måneder framover.

 • Norge legger fram statusrapport på klima

  20.12.2019 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  For å informere EU-landene, EU-kommisjonen og ESA, legger Regjeringen fram en statusrapport om Norges klimapolitikk per i dag. Statusrapporten omhandler ikke-kvotepliktige utslipp og skog- og arealbrukssektoren (LULUCF) og gjennomgår eksisterende

 • Endringer i lover og forskrifter fra Samferdselsdepartementet fra 1. januar 2020

  20.12.2019 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Her er en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2020 på Samferdselsdepartementets ansvarsområde.

 • Regjeringa vil styrke konkurransekrafta til norsk luftfart

  20.12.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Eg vil styrke norsk luftfart og styrke grunnlaget for flytilbodet i distrikta. Difor legg vi no om dei avgiftene flyselskapa betaler for tenester frå Avinor, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

 • Nytt regelverk og takster fra 1.1.2020 – stønad til tannbehandling

  20.12.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt regelverk og takster fra 1.1.2020 for folketrygdens stønad til tannbehandling.

 • Norske forpliktelser på FNs flyktningforum

  20.12.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge, representert ved statssekretær Jens Frølich Holte, annonserte 20 forpliktelser på FNs første globale forum for flyktningrespons, 16.-18. desember 2019. Her kan du lese forpliktelsene.

 • Statsministerens program veke 52

  20.12.2019 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU). Søndag 29. desember

 • Pålegger staten å registrere nye datasett i felles datakatalog

  20.12.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  – Digitalisering skal bidra til bedre offentlige tjenester, mer verdiskaping i privat sektor og en enklere hverdag for folk flest. Men da må vi forvalte, foredle, dele og tilgjengeliggjøre data. For å få fortgang i dette arbeidet, pålegger vi nå

 • Konsesjonskraftprisen for 2020

  20.12.2019 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Konsesjonskraftprisen for 2020 er fastsatt til 11,27 øre per kilowattime (kWh). Dette er en økning fra prisen for 2019 som er 10,99 øre/kWh. Prisen gjelder for hele leveringsåret 2020.

Til toppen