Høring – endring i lov om register over reelle rettighetshavere

Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag om endringer i reglene om tilgang til opplysninger i register over reelle rettighetshavere. Registeret skal gi økt åpenhet om de fysiske personene som står bak f.eks. selskaper. Åpenhet har vært vurdert som et sentralt virkemiddel for å motvirke hvitvasking og terrorfinansiering.

En avgjørelse fra EU-domstolen om allmennhetens tilgang til opplysninger i registeret, har skapt usikkerhet og komplisert arbeidet med utrulling av registeret.

– Vi ønsker å etablere et register over reelle rettighetshavere så raskt som mulig. Forslagene vi kommer med nå, legger til rette for det. Registeret vil være et viktig verktøy i arbeidet mot hvitvasking, terrorfinansiering og økonomisk kriminalitet, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

I forslaget som sendes på høring foreslår departementet å gi innsyn for relevante myndigheter og enheter for finansiell etterretning, samt rapporteringspliktige. EU-domstolens avgjørelse omhandler ikke disse gruppene.  I tillegg foreslår departementet en forskriftshjemmel, slik at en der kan gi nærmere regler om innsyn for andre.

Bakgrunn:

Lov om register over reelle rettighetshavere legger til rette for å opprette et register over reelle rettighetshavere. Reelle rettighetshavere er de fysiske personene som i siste instans eier eller kontrollerer en juridisk person, arrangement, enhet eller annen sammenslutning. Registeret over reelle rettighetshavere er ikke åpnet ennå, og loven er bare delvis satt i kraft.

Finansdepartementet besluttet å avvente åpningen av registeret, på bakgrunn av en avgjørelse fra EU-domstolen avsagt 22. november 2022 om tilgang til registeret. Departementet uttalte den gang at det er nødvendig med en nærmere utredning av dommens betydning for det norske regelverket.

Høringsfristen er 19. januar 2024.

Les mer: