Regjeringen foreslår at flere aktører gis tilgang til opplysninger i register over reelle rettighetshavere

Regjeringen foreslår at media, sivilsamfunnsorganisasjoner og høyere utdanningsinstitusjoner skal ha lovfestet tilgang til opplysningene i register for reelle rettighetshavere, i tillegg til offentlige myndigheter og rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven. Etter forslaget kan det også gis innsyn til andre grupper i forskrift. Registeret vil være et viktig verktøy i arbeidet mot hvitvasking, terrorfinansiering og økonomisk kriminalitet, og målet er å etablere et så åpent register som mulig.

– Denne regjeringen har vært tydelig på at et register over reelle rettighetshavere vil være sentralt i kampen mot hvitvasking, terrorfinansiering og økonomisk kriminalitet. Regjeringens mål er å etablere et så åpent register som mulig. Registeret vil forebygge at selskaper og andre juridiske enheter misbrukes av kriminelle. Med dette rammeverket på plass tar vi viktige steg mot å få etablert et register over reelle rettighetshavere i Norge, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Forslaget består i å endre lov om register over reelle rettighetshavere § 11 om tilgang til registrerte opplysninger, slik at den gir et rammeverk for å kunne gradvis åpne for innsyn for ulike grupper. Dagens bestemmelse gir ikke anledning til dette, ettersom den gir innsynsrett til «enhver». Behovet for å gradvis åpne registeret, har sin bakgrunn i en avgjørelse i EU-domstolen. Avgjørelsen har komplisert arbeidet med utrulling av registeret.

Bakgrunn:

  • Lov om register over reelle rettighetshavere ble vedtatt i 2019.
  • Reglene om selskapenes plikt til å identifisere sine reelle rettighetshavere trådte i kraft i 2021, men regler om registeret over reelle rettighetshavere er ikke satt i kraft ennå.
  • En avgjørelse fra EU-domstolen har komplisert arbeidet med utrullingen av registeret.
  • Forslaget som fremmes legger til rette for at en gradvis kan åpne for innsyn for ulike grupper og at registeret kan tas i bruk.

Les mer: