Styrker samarbeidet for det grønne skiftet

Norge og Japan er enige om å samarbeide tettere om det grønne skiftet. Det gir store muligheter for norsk næringsliv.

Sammen med en norsk næringslivsdelegasjon, besøker statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre Japan denne uken. Etter et arbeidsmøte torsdag kom statsminister Jonas Gahr Støre og Japans statsminister Fumio Kishida med en felles erklæring om å inngå et strategisk partnerskap.

På fredag signerte næringsminister Jan Christian Vestre og hans japanske kollega Yasutoshi Nishimura en felles erklæring om å samarbeide tettere om det grønne skiftet.

Jan Christian Vestre og næringsministeren i Japan har undertegnet felles erklæring.
Næringsminister Jan Christian Vestre og hans japanske kollega Yasutoshi Nishimura har signert en felles erklæring om å samarbeide tettere om det grønne skiftet. Foto: Statsministerens kontor

Global stormakt

– Japan er en global stormakt og verdens tredje største økonomi. Landet er verdens femte største forbruker av energi, men jobber for å bli karbonnøytrale innen 2050. Det skaper gode muligheter for norsk næringsliv som har kompetanse og teknologi som er avgjørende for å lykkes med det grønne skiftet, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Regjeringen ønsker å legge til rette for et tettere samarbeid mellom norsk og japansk næringsliv. Japanske bedrifter skal kunne dra nytte av norsk ekspertise, teknologi og investeringer.

– Norsk næringsliv bidrar allerede til Japans grønne omstilling, men vi ønsker å legge til rette for at norske bedrifter kan ta større markedsandeler. Gjennom partnerskapet skal vi legge til rette for et enda tettere samarbeid mot det grønne skiftet, blant annet innenfor havvind, grønn transport, batterier og hydrogen, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Ser på teknologisk utvikling.
Fra besøk på Tokyo University. Foto: Statsministerens kontor

Havvind og hydrogen

Det er et mål for Norge å fremme norsk kompetanse innen havvind, hydrogen, ammoniakk, batteriteknologi og karbonfangst, utnyttelse og lagring. Dette er også viktige satsningsområder i Japans grønne omstilling.

– Vi ønsker at Norge skal være en troverdig og foretrukken partner for japanske bedrifter i utviklingen av en grønnere japansk industri. Dette vil være til fordel for begge lands næringsliv og en bærekraftig fremtid. Vi ønsker å bidra til økt handel, flere investeringer på tvers av grensene, men også samarbeid som leder til innovative løsninger nødvendig for det grønne skiftet, sier statsministeren.

Fredag var japansk og norsk næringsliv på seminar i Tokyo hvor samarbeid knyttet til fornybar energi og grønn maritim sektor sto sentralt. Dette er områder hvor norsk næringsliv har både kompetanse og teknologi av interesse for det japanske markedet.

Fra japansk fiskemarked. Statsministeren holder opp en norsk fisk.
Fra fiskemarked i Japan. Foto: Statsministerens kontor

– Vi hadde gode diskusjoner om felles muligheter og utfordringer knyttet til den grønne omstillingen. Her i Asia er nettverk og relasjoner spesielt viktig. Det er veldig viktig å snakke sammen ansikt til ansikt, det skaper en felles forståelse og nye ideer. Derfor er jeg glad både vi politikere og norsk næringsliv har fått denne anledningen til å diskutere med våre japanske samarbeidspartnere, sier Jan Christian Vestre.

Fakta om Norges handel med Japan

  • Japan er Norges tredje største handelspartner i Asia (etter Kina og Sør-Korea).
  • Samhandelen utgjorde i 2022 i overkant av 25 milliarder kroner i varer og 6,6 milliarder kroner i tjenester. Dette gjør Japan til vårt 17. største eksportmarked for varer og 19. største marked for tjenester. 
  • Eksport av sjømat utgjør 47 pst. av Norges eksport til landet.