KD - Statsbudsjettet 2016

I statsbudsjettet for 2016 føreslår regjeringa blant anna ei realfagssatsing i grunnskolen, fortset yrkesfagløftet i vidaregåande skole og styrker løyvingane til høgre utdanning og forsking.

– Regjeringa leverer eit budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling. Å investere i kunnskap er noko av det viktigaste vi kan gjere, også i usikre økonomiske tider.

Vi vil derfor styrke heile læringskjeda, frå barnehage og skole til høgare utdanning og forsking, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Budsjettdokumenter

Prop. 1. S (2015-2016) Regjeringens budsjettforslag (Gul bok)

Prop. 1 S (2015-2016) Kunnskapsdepartementets fagproposisjon

Orientering om statsbudsjettet for universiteter og høyskoler

Rapport: Tilleggsberegninger - ny finansiering av ikke-kommunale barnehager

 

Pressemeldinger

Kunnskap, kvalitet og omstilling

100 millionar til realfagsatsing i skolen

Rekordsatsing på kvalitet i barnehagene

Styrker satsinga på yrkesfag

Forskning for omstilling

Styrker universitet og høyskolar

Rekordsatsinga på studentbustader held fram

-Alle skal få ein ny sjanse