Statsbudsjettet 2012

1,5 milliarder til nordområdesatsinger. Økte humanitære bidrag med 183 millioner kroner. Arbeidet for demokrati og menneskerettigheter styrkes med 45 millioner kroner. 27,8 milliarder kroner til utvikling i fattige land. Den første rapporten om hvordan norsk politikk påvirker utviklingen i fattige land legges fram i forbindelse med årets budsjett.

  • 1,5 milliarder til nordområdesatsinger
  • Økte humanitære bidrag med 183 millioner kroner til totalt 2,2 milliarder kroner.
  • Arbeidet for demokrati og menneskerettigheter styrkes med 45 millioner kroner.
  • 27,8 milliarder kroner går til utvikling i fattige land.
  • Den første rapporten om hvordan norsk politikk påvirker utviklingen i fattige land legges fram.

Det går fram av pressemeldingene om statsbudsjettet for 2012:

Statsbudsjettet 2012 består blant annet av følgende dokumenter: