Prop. 1 S (2011–2012)

FOR BUDSJETTÅRET 2012
Utgiftskapitler: 100–172 Inntektskapittel: 3100

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget