Prop. 1 S (2011–2012)

For budsjettåret 2012

FOR BUDSJETTÅRET 2012
Utgiftskapittel: 1400–1474 og 2465 Inntektskapittel: 4400–4471 og 5578

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget