Meld. St. 1 (2011 – 2012)

Nasjonalbudsjettet 2012

Nasjonalbudsjettet 2012

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no