Prop. 1 S (2011-2012) Gul Bok

Statsbudsjettet

FOR BUDSJETTÅRET 2012 — Statsbudsjettet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget