Prop. 1 S (2011-2012) Gul Bok

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Statsbudsjettet

FOR BUDSJETTÅRET 2012 — Statsbudsjettet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget