Prop. 1 S (2011-2012)

For budsjettåret 2012 — Statsbudsjettet (Gul bok)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget