§ 4-3 Vedrørende gjennomføring av medisinske undersøkelser i saker med mistanke om seksuelle overgrep

§ 4-3 Vedrørende gjennomføring av medisinske undersøkelser i saker med mistanke om seksuelle overgrep (PDF)