Barne-, familie- og arverett

Tolkningsuttalelser om adopsjonsloven