Adopsjonsloven

Lov 28. februar 1986 nr. 8 om adopsjon (adopsjonsloven)

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser