Tolkningsuttalelser om barnevernloven kapittel 9. Finansiering, egenbetaling