§ 9-2 Utlevering av taushetsbelagt informasjon til bidragsfogden

§ 9-2 Utlevering av taushetsbelagt informasjon til bidragsfogden (PDF)