Barnevernloven

Tolkningsuttalelser om barnevernloven kapittel 3. Kommunens og barneverntjenestens generelle oppgaver