§ 3-1 Kommunen og folkevalgt organs oppgaver i barnevernsaker

§ 3-1, § 2-1 og § 7-3 Kommunen og folkevalgt organs oppgaver i barnevernsaker (PDF)