Tolkningsuttalelser om barnevernloven kapittel 5. Institusjoner