§ 5-10 Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner