§ 5-9 Barnevernstjenestens adgang til å regulere telefon- og brevkontakt mellom barn og foreldre, samt å pålegge tilsyn under samvær

§ 5-9 Barnevernstjenestens adgang til å regulere telefon- og brevkontakt mellom barn og foreldre, samt å pålegge tilsyn under samvær (PDF)