§ 5-9 Dispensasjon fra bestemmelser i barnevernloven av 17 juli1953, rundskriv 1-16/84 § 6-8 nr 1 for barnevernets ungdomssenter

§ 5-9 Dispensasjon fra bestemmelser i barnevernloven av 17 juli1953, rundskriv 1-16/84 § 6-8 nr 1 for barnevernets ungdomssenter (PDF)