§ 5-9 Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon

§ 5-9 Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (PDF)