§ 5-9 Vedtak om bruk av tvang i barneverninstitusjoner

§ 5-9 Vedtak om bruk av tvang i barneverninstitusjoner (PDF)