§ 9-8 Informasjon om endring av barnevernloven § 9-8 - tilskudd og refusjon ved omsorgsovertakelse for barn i asylmottak som har kommet til landet med foreldre eller andre med foreldreansvar

§ 9-8 Informasjon om endring av barnevernloven § 9-8 - tilskudd og refusjon ved omsorgsovertakelse for barn i asylmottak som har kommet til landet med foreldre eller andre med foreldreansvar