§ 9-8 Informasjon om utvidet virkeområde for barnevernloven § 9-8 tredje ledd – statlig kompensasjon ved omsorgsovertagelser i asylmottak

§ 9-8 Informasjon om utvidet virkeområde for barnevernloven § 9-8 tredje ledd – statlig kompensasjon ved omsorgsovertagelser i asylmottak (PDF)