§ 9-4 Økonomisk ansvar for barn som forblir på institusjon etter fylte 18 år

§ 9-4 Økonomisk ansvar for barn som forblir på institusjon etter fylte 18 år (PDF)