St.meld. nr. 30 (2006-2007)

Kringkasting i en digital fremtid

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kultur- og kirkedepartementet

tilrår:

Tilråding fra Kultur- og kirkedepartementet av 11. mai 2007 om kringkasting i en digital fremtid blir sendt Stortinget

Til forsiden