Høring - Forslag om ny lov om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven)

Statens landbruksforvaltning (SLF) har på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet lagt fram forslag til ny lov om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven), som skal erstatte gjeldende naturskadelov.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2010