Prop. 80 L (2013–2014)

Lov om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven)

Lov om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget