Historisk arkiv

Høring av nye regler om erstatning for naturskader

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har i dag sendt forslag til ny forskrift om naturskadeerstatning på høring. Nye regler om den statlige erstatningsordningen for naturskader trer i kraft 1. januar 2017 gjennom den nye naturskadeerstatningsloven. Den nye loven innebærer en forenkling både av regelverket og av saksbehandlingen sammenlignet med gjeldende ordning.

Ordningen med lensmannsskjønn for fastsetting av skadetakst vil bli avviklet. Loven innfører en ren forvaltningsmodell for behandling av saker om naturskadeerstatning med Landbruksdirektoratet som ansvarlig forvaltningsorgan. Endringen innebærer blant annet at skadelidte får ansvar for å dokumentere skaden og hva det vil koste å gjenopprette den. Landbruksdirektoratet vil imidlertid innhente og bekoste takst i enkelte tilfeller. 

- For den som er så uheldig av å bli rammet av naturskade, er rask saksbehandling ofte en forutsetning for å kunne fortsette sin virksomhet. Det nye regelverket vil sikre en mer effektiv behandling av naturskadesakene og dermed raskere erstatningsutbetaling til skadelidte, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. 

Forskriften som nå sendes på høring gir utfyllende regler til loven blant annet om krav til dokumentasjon, saksbehandling og fastsetting av erstatning. Innholdet i skadelidtes dokumentasjonskrav og forslag til ny modell for beregning av egenandel står sentralt i departementets forslag.

Høringsfristen er 15. mars 2016. 

Fra 1. januar 2017 vil også en ny nettportal og et nytt saksbehandlingssystem lanseres. Her vil skadelidte kunne finne all nødvendig informasjon om erstatningsordningen. Det nye systemet legger opp til at skadelidte fortrinnsvis skal sende søknadsskjema og dokumentasjon elektronisk.