Meld. St. 24 (2012–2013)

Framtidens barnehage

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kunnskapsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Kunnskapsdepartementet 22. mars 2013 om framtidens barnehage blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside