Meld. St. 29 (2010–2011)

Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv

Til innhaldsliste

Tilråing

Arbeidsdepartementet

tilrår:

Tilråding frå Arbeidsdepartementet av 26. august 2011 om Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv. Arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerheit, blir send Stortinget.

Til forsida av dokumentet